Medlemskab og priser

 

Medlemskab

Indmeldelse og betaling af kontingent kan ske hver tirsdag og onsdag mellem kl. 17.00 - 19.00 (medbring sygesikringsbevis og det kontonr., som den månedlige PBS skal trækes på). Eller send mail eller sms, og aftal et andet tidspunkt, hvis det ikke er muligt at komme tirsdage eller onsdage kl. 17 - 19.

 

En prøvetime (koster kr. 50, som modregnes ved indmeldelse) kan ske tirsdag eller onsdag i ovennævnte tidsrum. Ved spørgsmål eller for at aftale indmeldelse eller prøvetime på et andet tidspunkt kan vi enten træffes tirsdag og onsdag kl. 17 - 19, per mail motion.trivsel.risskov@gmail.com - eller sms på tlf. 26 16 54 74

 

Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet (og kontrol via kameraerne) opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som fx navn, adresse, telefonnummer, bankskift, kontonummer mv. skal omgående meddeles til Motion & Trivsel.

Medlemskabet refunderes ikke uanset grunden til ophør.

  

Medlemskort: Medlemskortet SKAL indlæses i kortlæseren ved indgangen for at få adgang til centeret. Kortet er personligt, og det er derfor forbudt at lukke andre ind. Misbrug af kortet medfører lukning af kortet/medlemskabet uden nogen form for refusion.

Mister eller beskadiger et medlem sit kort, skal der laves et nyt kort mod betaling af gældende priser for nyt medlemskort (pt. kr. 50,00). Kortet må ikke bevares i fx lommer med nøgler, mønter og lign., der kan beskadige kortets magnetstribe. Ej heller sammen med telefonen.

 

Varighed/ophør: PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber, indtil de opsiges. (Se opsigelse af PBS-medlemskaber). Kontante medlemskaber kan ikke opsiges men udløber automatisk efter den betalte periode.

 

Opsigelse af PBS-medlemskaber: PBS-medlemskaber kan opsiges ved personligt fremmøde i kontorets åbningstid, efter aftale eller via mail. Opsigelsesvarslet er løbende måned plus en måned.

 

Betaling: Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales der for den samlede aftaleperiode samt for oprettelse og medlemskort. Ved oprettelse af PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant ved indmeldelse for oprettelse, medlemskort og for perioden fra indmeldelsesdatoen til første betalingstræk via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket via PBS hver den 1. i hver måned.

 

For sen betaling: Ved for sen betaling vil medlemskabet blive lukket, og der fremsendes en rykker. Medlemskabet vil være spærret, indtil restancen er betalt. Efter 2. rykker kommer der ekstra gebyr på og ved fortsat manglende betaling sendes sagen til inkasso.

 

Berostillelse: Medlemskabet kan sættes i bero mod et gebyr på kr. 50,00 og kan maks. vare i 12 måneder samlet ved enten en lang eller flere berostillelser. Derefter ophører medlemskabet med almindelig opsigelsesperiode på løbende plus en måned.

 

 

 

Opsigelsesvarsel er løbende måned plus en måned.

 

Berostillelse koster kr. 50,- og kan maks. vare 12 måneder i alt. Det er medlemmets eget ansvar at holde styr på, hvornår berostillelse ophører, og der igen trækkes PBS. 

 

Pensionister defineres ved ikke længere at arbejde - dvs. ikke i forhold til alder.

 

Studerende skal fremvise gyldigt studiekort.

 

 

  

 

Priser per måned

PBS-tilbud                    kr.   99,00 de første 2 mdr.

PBS-aftale                    kr. 189,00 (+Nets-gebyr kr. 13)

Pensionister                  kr. 165,00 (definition: Arbejder ikke længere)

Studerende                   kr. 165,00 fremvise gyldigt studiekort

Indmeldelsesgebyr        kr. 249,00 (inkl. kort)

Nyt kort                       kr.    50,00

Berosættelse                kr.    50,00

1 prøvetime                  kr.   50,00 (refunderes v indmeldelse)

 

 

                  

 

 

 

 

 
   

 

 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion & Trivsel Risskov

Rolighedsvej 30-32

8240 Risskov

Tlf. 26 16 54 74

Mail: motion.trivsel.risskov@gmail.com

Se kort

 

Åbningstider:

Alle dage kl. 6.00 - 22.00

 

Design by mouseketeers